शाखा पत्ते

प्रधान कार्यालय 

२३८१, सहकार मंदिर,सुभाष रोड,गाडीतळ ,रत्नागिरी

पिन कोड ४१५६१२ फोन -(०२३५२)२२२२६७,२२७६६१ 

 EMAIL-  PSPLTD2381@GMAIL.COM

मंडणगड 

रत्नागिरी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी

शाखा-मंडणगड लेंढेनगर मंडणगड

पिन कोड-४१५२०३ फोन नंबर - 8262958240

Email ID- pspmandangad@gmail.com

दापोली

रत्नागिरी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी

शाखा-केडीपी कॉम्प्लेक्स ,दापोली 

पिन कोड- ४१५७१२  फोन नंबर - 8766988278

Email ID- pspdapoli@gmail.com

खेड

रत्नागिरी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी

शाखा- गंगोत्री कॉम्प्लेक्स एस.टी. डेपो मागे ,खेड  

पिन कोड- ४१५७०९  फोन नंबर - 9503564086

Email ID-pspkhed@gmail.com

चिपळूण

रत्नागिरी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी

शाखा-चिपळूण,प्रांत ऑफिस च्या पाठीमागे शिवाजीनगर ,चिपळूण 

पिन कोड- ४१५६०५ फोन नंबर - (०२३५५)२५४६६५

Email ID-pspchiplun@gmail.com

गुहागर

रत्नागिरी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी

शाखा-गुहागर शिवराम प्लाझा ,मु.पो. गुहागर

ता.गुहागर

पिनकोड-४१५७०३ फोन नंबर - 8668535141

Email ID-pspguhagar@gmail.com

देवरुख

रत्नागिरी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी

शाखा-देवरुख शिवाजी चौक ,मु.पो. देवरुख

ता.संगमेश्वर 

पिनकोड-४१५८०४ फोन नंबर - (०२३५४)२६०३८१.

Email ID-pspdevrukh@gmail.com

रत्नागिरी

रत्नागिरी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी

शाखा-२३८१, सहकार मंदिर ,सुभाष रोड, गाडीतळ

रत्नागिरी,

पिनकोड-४१५६१२ फोन नंबर - 9730738499

Email ID-pspratnagiri@gmail.com

लांजा

रत्नागिरी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी

शाखा-साई तारा कॉम्प्लेक्स ,हायस्कूल समोर

लांजा 

पिनकोड-४१६७०१ फोन नंबर - 9834512599

Email ID-psplanja@gmail.com

राजापूर

रत्नागिरी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी

शाखा- रॉयल प्लाझा गळा नं १०११ प्रियदर्शनी वसाहत

ST डेपो समोर , राजापूर

पिनकोड-४१६७०२ फोन नंबर - 9970212469

Email ID-psprajapur@gmail.com